Tvangsfjernelser

Tvangsfjernelser

Når et barn fjernes fra hjemmet, er det et voldsomt indgreb i en familie. Forældre og børn vil føle, at situationen er uoverskuelig, og der er brug for advokatbistand for at kommunikere med forvaltningen og for at tale forældrenes eller børnenes sag i forbindelse med, at forvaltningens afgørelse skal prøves.

Forældre og børn over 12 år har krav på gratis advokatbistand.

Vi har gennem mange år oparbejdet stor erfaring i at repræsentere såvel forældre som børn i disse menneskeligt vanskelige sager.