Tvangsauktioner

Tvangsauktioner

Vi har gennem mange år arbejdet med tvangsauktioner for kreditforeningen og kommuner samt private. Vi bistår også med køb af ejendomme på tvangsauktion, og bistår personer, der risikerer at miste deres hjem.

Vi varetager Brønderslev og Jammerbugt Kommune med inddrivelse af manglende betaling af ejendomsskatter.