Retssager

Retssager

At gå i Retten med en sag for en kunde er advokatens mærkevare. Vi har betydelig erfaring ned at føre retssager, og vi kan møde for alle domstole fra Byret til Højesteret.

Vi har udviklet specialer indenfor flere områder, så vi kan bistå i såvel straffesager som i civile tvister mellem private eller mellem erhvervsdrivende.

VI er derfor alle beskæftiget med procedure, både i tvister mellem private parter, men også vedrørende erhvervsanliggender og har gennem tiden opbygget stor rutine i at møde i en retssal.