Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom

Når man skifter bolig, er der mange faldgruber. Vi har igennem mange år rådet et betydeligt antal købere og sælgere i forbindelse med handel med fast ejendom.

Det helt afgørende er aftalens indhold - og ikke tinglysningen af aftalen.. Det juridiske indhold i aftalen skal være i orden - før aftalen binder - og før den mekaniske ekspedition gennemføres. Vi bliver garanten for den gode aftale, og vi vejleder naturligvis om alle forhold, såsom ejerskifteforsikring, finansiering og mulige deklarationer og servitutter.

Vi modtager i modsætning til mange andre aktører i forbindelse med en ejendomshandel ikke provision på salg af andres varer. Vi varetager også på dette område kun dine interesser.

Kontoret bistår ved såvel aftaler om privatejendomme som udlejnings- og erhvervsejendomme.