Gældssanering

Gældssanering

Vi har mange års erfaring med behandling af gældssaneringssager, og to af vores advokat har i mange år har været faste medhjælpere ved skifteretterne i Aalborg og Hjørring i forbindelse med den løbende behandling af gældssaneringssager.

Vi yder også rådgivning til kreditorer i gældssaneringer.