Børnesager forældremyndighed

Børnesager forældremyndighed

Børn er det dyrebareste vi har. Dette kan give anledning til store konflikter om bopæl, forældremyndighed og samvær.

Disse sager behandles i såvel Statsforvaltningen, Fogedretten eller Civilretten og det kan ofte være svært at navigere mellem disse instanser, som hver i sær behandler hver deres afgrænsede område af konflikten.

Vi behandler løbende et betydeligt antal sager med disse svære menneskelige relationer på et betydeligt erfaringsgrundlag.