Bistandssager

Bistandssager

Vi yder bistand som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager.

Vores offentligt beskikkede forsvarsadvokater har en betydelig erfaring opbygget gennem mange år med at hjælpe mennesker, der er kommet i klemme i straffeloven.