Arveret

Arveret

Vi behandler løbende et betydeligt antal dødsboer - både som privatskiftede boer og som bobestyrerboer. Vi rådgiver om arveretlige forhold og hjælper med at udarbejde testamenter, der alle tilpasses den enkelte kundes individuelle forhold.

Vi har offentligt udpegede bobestyrere ved Retten i Hjørring.