Minkerstatning

Minkerstatning

Uanset, om du selv er avler eller driver virksomhed i følgeerhverv, kan vi sikre dig rådgivning i hele erstatningsprocessen.

Folketinget har vedtaget en lov, der skal give minkerhvervet ”Fuldstændig erstatning”.

Vores tætte samarbejde med økonomikonsulenter ved LandboNord samt vore erfaringer fra flere af de prøvesager, Minkkommisionen i øjeblikket har under behandling, har givet os en særlig ekspertise på området, der sikrer det optimale resultat for kunden, uanset om du er minkavler eller beskæftiget i følgerhvervet. 

Opgørelsen af erstatningskravet bygger på en afvejning af mange komplekse forhold, herunder afgrænsningen af ”minkvirksomheden”, bygningsbevarelse, opstilling og udregning af produktion, driftsomkostninger m.m. Der er mange valg, der kan træffes på et oplyst grundlag.

Uanset hvilken afgørelse, Minkkommisionen når frem til, vil der være en længere proces med dialog med Fødevarestyrelsen om vilkårene for erstatningsudbetalingen. Denne proces vil indebære aftaleindgåelser på mange plan, som dels involverer regnskab og skat og kendskab til kontraktsudarbejdelse.

En erstatningsudbetaling rejser mange gange yderligere spørgsmål om generationsskifte m.m., som vi naturligt tilrettelægger med andre rådgivere.