Miljø og Natur

Miljø og Natur

Som en del af vores speciale inden for landbrug, har vi fokus på områder, der har eller kan have en naturlig tilknytning til dig som landmand eller som en naturlig del af din bedrift.

Vi kan hjælpe og rådgive dig inden for bl.a.

  • Procesførelse omkring natur- miljøbeskyttelse
  • Jagt- og fiskerettigheder samt tinglysning heraf
  • Overtrædelser af miljølovgivningen
  • Planlægning og ekspropriation