Landbrugshandler

Landbrugshandler

Vi har vi mange års erfaring med rådgivning i forbindelse med køb og salg af landbrugsejendomme, og hjælper dig med følgende

 • Skal du købe dit landbrug personligt eller i selskabsform?
 • Er ejendommen prissat korrekt?
 • Er der servitutter, der indskrænker din rådighed over ejendommen, eller pålægger ejer væsentlige byrder?
 • Er produktionsforholdene i orden?
 • Er der særlige miljøforhold, du skal være opmærksom på, og er der de nødvendige miljøtilladelser?
 • Bør du eventuel forpagte ejendommen i stedet for at købe ejendommen?
 • Er fordeling af købesum på jord, bygninger, beholdninger, stuehus, mv. acceptable?
 • Er der væsentlige indskrænkninger i arealanvendelsen som følge af § 3-områder mv.?
 • I hvilket omfang kan du ansvarsfraskrive dig fra fysiske og retlige forhold ved ejendommen?
 • Hvilken forsikringsdækning bør du tegne ved køb af ejendommen?
 • Er der specielle forhold vedrørende tilforpagtede og bortforpagtede arealer, du bør være opmærksom på?
 • Opfylder du erhvervelsesbetingelserne i medfør af landbrugsloven?

Der opstår mange spørgsmål i forbindelse med køb og salg af landbrugsejendomme, som vi kan hjælpe med. Vi hjælper naturligvis også med at sikre den efterfølgende tekniske gennemførelse af transaktionen, herunder udarbejdelse af skøde til brug for tinglysningen, tinglysning af handlen samt efterfølgende regulerings- og refusionsopgørelse.