Generationsskifte

Generationsskifte

For mange virksomhedsejere er det både økonomisk og menneskeligt vigtigt, hvordan man får afhændet sin virksomhed, når man ønsker at forlade arbejdsmarkedet. Dette gælder uanset, om der er tale om et generationsskifte til næste led i familien, eller om der er tale om en afhændelse af virksomheden til fremmede.

Vi yder rådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af generationsskifter med viden om de juridiske forhold og forståelse for de menneskelige or de mere menneskelige forhold.

Vi yder ligeledes rådgivning til købere af virksomheder både i forbindelse med selve erhvervelsen og i forbindelse med planlægningen og den virksomhedsmæssige strukturering af den fremtidige drift.