Forpagtning

Forpagtning

Vi er vi klar til at hjælpe dig med at få styr på forhold ved forpagtningen - uanset om du er forpagter eller bortforpagter. Vi har mange års erfaring med udarbejdelse af forpagtningskontrakter i forhold til landbrugsarealer.

Vi rådgiver dig om konsekvenserne af de enkelte bestemmelser i kontrakten og deltager gerne i forhandlinger vedrørende forpagtningskontrakten. Uanset om du er forpagter eller bortforpagter, skal du stå med den bedste forpagtningskontrakt, når den er endeligt underskrevet.

Vores hjælp består således bl.a. i få klarhed over

  • Hvad der forpagtes ud (er det jord alene, eller er driftsbygninger også med i det forpagtede?
  • Om der skal stilles sikkerhed for betaling af forpagtningsafgiften?
  • Hvad der skal ske ved betalingsmisligholdelse?
  • Hvordan jorden må dyrkes eller anvendes?