Generationsskifte

Som landmand er der mange overvejelser i forbindelse med et generationsskifte, og du har brug for en strategi i god tid.

Inden for de kommende år skal der ske rigtig mange landbrugsoverdragelser, enten indenfor familien eller nærtstående parter, eller som egentlige virksomhedssalg

Generationsskiftet er en stor beslutning dels for sælger, der i mange tilfælde selv har grundlagt bedriften, og som i de fleste tilfælde er store virksomheder i dag og dels for køber, der står overfor en stor beslutning, som rækker mange år ud i fremtiden.

Udover store økonomiske dispositioner, indeholder generationsskiftet ofte også en del familiemæssige aspekter, da det ofte er et spørgsmål om at videreføre den fædrene gård.

Der er skattemæssige hensyn, selskabsretlige hensyn, samt hensynet til de mere bløde værdier såsom, hvornår er rette tid at overlade roret til ”junior”.  Generationsskiftet kræver stort overblik, viden og erfaring. En tidlig og grundig forberedelse af generationsskiftet er en forudsætning for at opnå et godt resultat.

 

Beslutningsgrundlag for generationsskiftet

Det er ikke alle, der har mulighed for at generationsskifte til familie, og her er der andre overvejelser i spil. Er der tilknyttet en nær medarbejder, som kan overtage bedriften eller skal der findes en udefrakommende, der skal købe?

Det kan være en fordel at omdanne bedriften til et selskab inden et salg finder sted, og det skal drøftes, hvorvidt det er hele bedriften, der skal overdrages eller kun en del. Det vil også være muligt at lave et glidende generationsskifte, som indledes med et samarbejde i et I/S i nogle år forud for den fulde overdragelse.

Som køber skal der tages stilling til, hvilken bedrift det nøjagtig er der søges, hvilke faglige kvalifikationer der kræves. Er de nødvendige lederegenskaberne tilstede, og er de personlige forhold indstillet på en fremtid som selvstændig, med de glæder og bekymringer, det fører med sig?

 

Skattemæssige- og selskabsretlige forhold

I forbindelse med gennemførelse af et generationsskifte findes der forskellige skattemæssige modeller, hvorfor det er vigtigt at afgøre, hvilken model, der er bedst egnet til netop din situation.

De skattemæssige modeller er især gunstige for familiemedlemmer og nære medarbejdere, fordi der ofte vil være mulighed for at overdrage virksomheden med succession. At anvende successionsreglerne betyder, at den beskatning, der påhviler sælger ved salget, kan anvendes som finansieringskilde for køber. Køber indtræder således i sælgers skattemæssige forhold, herunder anskaffelsessum, anskaffelsestid, afskrivninger mv. Som kompensation herfor, vil køber ofte få et beløb som gave eller nedslag i købesummen.

Vi har et stærkt samarbejde med skatte- og økonomirådgivere hos LandboNord, der vil være behjælpelig med beregningerne. Bliv kontaktet af Advokat Mads Kringelbach og hør mere om dine muligheder.

 

Købesummen

Købesummen skal fastlægges, og parterne skal blive enige om, hvilken købesum der er rigtig for bedriften. Fordelingen af købesummen skal ske i overensstemmelse med de faktiske værdier, der for begge parter har skattemæssige konsekvenser, hvorfor det er vigtigt at få konsekvenserne nøje belyst.

 

Dokumenter til brug for generationsskiftet

I forbindelse med gennemførelse af generationsskifte skal der udarbejdes en række nødvendige dokumenter. Vores anbefaling er at lade rådgiverne udarbejde dokumenterne, da rådgiveren har stor erfaring det nødvendige, som hele processen kræver.

Udover de rent ekspeditionsmæssige breve skal der udarbejdes skatteberegninger for sælger og køber. Der skal laves en vurdering eller indhentes en offentlig vurdering, der skal laves miljøtjek, udarbejdes driftsbudget og finansieringsplan for køber. Desuden er der en række lovmæssige og kommunale dokumenter, der skal indhentes og udarbejdes. I nogle tilfælde skal der laves gældsbreve, gaveanmeldelse, interessentskabskontrakt, testamente og/eller ægtepagt. Skal der stiftes selskab, skal der laves de krævede selskabsdokumenter.

 

Særeje

Hvis køber er gift eller agter at indgå ægteskab, bør køber forud for købet gøre sig overvejelser om behov for særeje. Det kan være skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje.

 

Vi har solid erfaring med at rådgive landmænd – uanset om du står overfor et generationsskifte, køb eller salg, så er det nødvendigt at have en advokat på din side af bordet.

Norden Advokatfirma vurderer din sag uden omkostning.

Bliv kontaktet af Ejendomsrådgiver Lone Raunbak eller Advokat Mads Kringelbach.