Forpagtning

I landbruget er det normalt at forpagte hele eller dele af sin jord ud til andre landmænd.

De sidste 20 år, er der sket en stor stigning af arealer, der bortforpagtes til anden landmand.

I Norden Advokatfirma er vi klar til at hjælpe dig med at få styr på forhold ved forpagtningen - uanset om du er forpagter eller bortforpagter. Vi har mange års erfaring med udarbejdelse af forpagtningskontrakter i forhold til landbrugsarealer.

Vi rådgiver dig om konsekvenserne af de enkelte bestemmelser i kontrakten, og deltager gerne i forhandlinger vedr. forpagtningskontrakten. Uanset om du er forpagter eller bortforpagter skal du stå med den bedste forpagtningskontrakt, når den er endeligt underskrevet.

Vores hjælp består således bl.a. i få klarhed over

  • Hvad der forpagtes ud (er det jord alene, eller er driftsbygninger og betalingsrettigheder også med i det forpagtede?
  • Om der skal stilles sikkerhed for betaling af forpagtningsafgiften?
  • Hvad der skal ske ved betalingsmisligholdelse?
  • Hvordan jorden må dyrkes eller anvendes?

Vi glæder os til at høre fra dig og bistå dig med forpagtningsforhold.

 Bliv kontaktet af advokat Mads Kringelbach og få vurderet din sag gratis.