Priser*

Norden Advokatfirma har en åben prispolitik ift. mange af vores faste ydelser. For at give dig som kunde de bedst mulige forudsætninger for at vælge Norden Advokatfirma, har vi oplistet fra priser nedenfor på de mest efterspurgte ydelser. I nogle tilfælde, vil din sag være mere omfattende og kompleks, end hvad vi kan tilbyde vores ydelse til for vores fra pris. I de tilfælde, oplyser vi dig naturligvis om det inden, opgaven sættes i gang.

 

Bolighandel med mægler

Ved en almindelig bolig er vores pris fra 4.400 kr. eksklusiv moms, eller fra 5.500 kr. inklusiv moms.

En almindelig bolighandel er køb eller salg af ejerlejlighed, andelsbolig, enfamiliehus, tofamiliehus osv., hvor handlen sker med mægler. Du vil få oplyst fast pris i forbindelse med handlens gennemgang.

 

Bolighandel uden mægler

For en almindelig bolighandel uden mægler er vores pris fra 8.000 kr. eksklusiv moms, eller fra 10.000 kr. inklusiv moms.

Du vil få oplyst fast pris i forbindelse med handlens gennemgang.

 

Tinglysning af bolighandel

Tinglysning af allerede udarbejdede købsaftaler er prisen fra 2.500 kr. eksklusiv moms, eller fra 3.125 kr. inklusiv moms.

 

Bolighandel med samejeoverenskomst, ægtepagt, almindeligt testamente og børnetestamente

Vores pris for hvert dokument (samejeoverenskomst, ægtepagt, almindeligt testamente, børnetestamente), som du særskilt anmoder om koster fra 2.500 kr. inklusiv moms for dokumentet. Beløbet tillægges prisen på en bolighandel fra kr.  4.400 eksklusiv moms, eller fra kr. 5.500 inklusiv moms.

 

Samejeoverenskomst

Prisen er fra 3.200 kr. eksklusiv moms, eller fra 4.000 kr. inklusiv moms.

 

Testamente

Prisen er fra 3.200 kr. eksklusiv moms, eller fra 4.000 kr. inklusiv moms.

 

Tilbagekaldelse af testamente, kodicil, arveafkaldserklæring

Prisen er fra 2.000 kr. eksklusiv moms, eller fra 2.500 kr. inklusiv moms.

 

Ægtepagt

Prisen er fra 3.200 kr. eksklusiv moms, eller fra 4000 kr. inklusiv moms.

 

Aftale om ægtefællebidrag

Prisen er fra 4.000 kr. eksklusiv moms, eller fra 5.000 kr. inklusiv moms.

 

Aftale om udøvelse af fælles forældremyndighed eller samvær

Vores pris for udarbejdelse af aftalen er fra 4.000 kr. eksklusiv moms, eller fra 5.000 kr. inklusiv moms.

 

Fremtidsfuldmagter

Prisen er fra 2.000 kr. eksklusiv moms, eller fra 2.500 kr. inklusiv moms for udarbejdelse af fremtidsfuldmagt.

 

Gavebreve

Prisen for gavebrev er fra 2.000 kr. eksklusiv moms, eller fra 2.500 kr. inklusiv moms.

 

Gældsbrev

Prisen for gældsbrev er fra 2.000 kr. eksklusiv moms, eller fra 2.500 kr. inklusiv moms.

 

Private pantebreve

Vi udarbejder pantebreve fra 2.500 kr. eksklusiv moms, eller fra 3.125 kr. inklusiv moms.

 

Kontant stiftelse af selskab (ApS, A/S)

Prisen for stiftelse af selskab er fra kr. 2.500 kr. eksklusiv moms og eksklusive gebyrer. Prisen indbefatter vedtægter, stiftelsesdokument, registrering hos Erhvervsstyrelsen (herunder reelle og legale ejerforhold).

 

Apportstiftelse af selskab (ApS, A/S)

Prisen for apportstiftelse af selskab er fra 4.500 kr. eksklusiv moms. Prisen indbefatter vedtægter, overdragelsesdokument, stiftelsesdokument, registrering hos Erhvervsstyrelsen (reelle og legale ejerforhold).

 

Ejeraftale (ApS, A/S)

Prisen for en ejeraftale er fra 8.000 kr. eksklusive moms.

 

Interessentskabskontrakt

Vores pris for udarbejdelse af interessentskabskontrakt er fra 8.000 kr. eksklusive moms.

 

Forretningsorden for bestyrelse

Vores pris for forretningsorden er fra 6.000 kr. eksklusiv moms.

 

Ansættelseskontrakter

Prisen for udarbejdelse af ansættelseskontrakter starter fra 1.500 kr. eksklusiv moms, uanset om det vedrører udarbejdelse eller gennemgang af en ansættelseskontrakt. Det gælder også uanset, hvilken type ansættelseskontrakt (timelønnet, direktørkontrakt, funktionærkontrakt, medhjælperkontrakt mv.).

 

*Der tages forbehold for ændringer, opdateringer eller fejlskrift ved alle vores nævnte priser. Hvis den enkelte opgave ikke kan udføres inden for rammerne af de oplyste priser, oplyses det forud for opgavens påbegyndelse.