Priser*

Norden Advokatfirma har en åben prispolitik ift. mange af vores faste ydelser. For at give dig som kunde de bedst mulige forudsætninger for at vælge Norden Advokatfirma, har vi oplistet priser nedenfor på de mest efterspurgte ydelser.

 

I nogle tilfælde, vil din sag være mere omfattende og kompleks, end hvad vi kan tilbyde vores ydelse til for en fast pris. I de tilfælde, oplyser vi dig naturligvis om det inden, opgaven sættes i gang.

 

Bolighandel med mægler

Ved en almindelig bolig er vores pris 4.400 kr. eksklusiv moms, eller 5.500 kr. inklusiv moms.

En almindelig bolighandel er køb eller salg af ejerlejlighed, andelsbolig, enfamiliehus, tofamiliehus osv., hvor handlen sker med mægler.

 

Bolighandel uden mægler

For en almindelig bolighandel uden mægler er vores pris 8.000 kr. eksklusiv moms, eller 10.000 kr. inklusiv moms.

 

Tinglysning af bolighandel

Tinglysning af allerede udarbejdede købsaftaler er prisen 2.500 kr. eksklusiv moms, eller 3.125 kr. inklusiv moms.

 

Bolighandel med samejeoverenskomst, ægtepagt, almindeligt testamente og børnetestamente

Vores pris for hvert dokument (samejeoverenskomst, ægtepagt, almindeligt testamente, børnetestamente), som du særskilt anmoder om koster 2.500 kr. inklusiv moms for dokumentet. Beløbet tillægges prisen på en bolighandel på kr.  4.400 eksklusiv moms, eller kr. 5.500 inklusiv moms.

 

Samejeoverenskomst

Prisen er 3.200 kr. eksklusiv moms, eller 4.000 kr. inklusiv moms.

 

Testamente

Prisen er 3.200 kr. eksklusiv moms, eller 4.000 kr. inklusiv moms.

 

Tilbagekaldelse af testamente, kodicil, arveafkaldserklæring

Prisen er 2.000 kr. eksklusiv moms, eller 2.500 kr. inklusiv moms.

 

Ægtepagt

Prisen er 3.200 kr. eksklusiv moms, eller 4000 kr. inklusiv moms.

 

Aftale om ægtefællebidrag

Prisen er 4.000 kr. eksklusiv moms, eller 5.000 kr. inklusiv moms.

 

Aftale om udøvelse af fælles forældremyndighed eller samvær

Vores pris for udarbejdelse af aftalen er 4.000 kr. eksklusiv moms, eller 5.000 kr. inklusiv moms.

 

Fremtidsfuldmagter

Prisen er 2.000 kr. eksklusiv moms, eller 2.500 kr. inklusiv moms for udarbejdelse af fremtidsfuldmagt.

 

Gavebreve

Prisen for gavebrev er 2.000 kr. eksklusiv moms, eller 2.500 kr. inklusiv moms.

 

Gældsbrev

Prisen for gældsbrev er 2.000 kr. eksklusiv moms, eller 2.500 kr. inklusiv moms.

 

Private pantebreve

Vi udarbejder pantebreve for 2.500 kr. eksklusiv moms, eller 3.125 kr. inklusiv moms.

 

Kontant stiftelse af selskab (ApS, A/S)

Prisen for stiftelse af selskab er kr. 2.500 kr. eksklusiv moms og eksklusive gebyrer. Prisen indbefatter vedtægter, stiftelsesdokument, registrering hos Erhvervsstyrelsen (herunder reelle og legale ejerforhold).

 

Apportstiftelse af selskab (ApS, A/S)

Prisen for apportstiftelse af selskab er 4.500 kr. eksklusiv moms. Prisen indbefatter vedtægter, overdragelsesdokument, stiftelsesdokument, registrering hos Erhvervsstyrelsen (reelle og legale ejerforhold).

 

Ejeraftale (ApS, A/S)

Prisen for en ejeraftale er 8.000 kr. eksklusive moms.

 

Interessentskabskontrakt

Vores pris for udarbejdelse af interessentskabskontrakt er 8.000 kr. eksklusive moms.

 

Forretningsorden for bestyrelse

Vores pris for forretningsorden er 6.000 kr. eksklusiv moms.

 

Ansættelseskontrakter

Prisen for udarbejdelse af ansættelseskontrakter starter ved 1.500 kr. eksklusiv moms, uanset om det vedrører udarbejdelse eller gennemgang af en ansættelseskontrakt. Det gælder også uanset, hvilken type ansættelseskontrakt (timelønnet, direktørkontrakt, funktionærkontrakt, medhjælperkontrakt mv.).

 

Varemærkeregistrering EU

Vores pris for varemærkeregistrering er 10.500 kr. eksklusiv moms, inklusive gebyrer.

 

Varemærkeregistrering i Danmark

Ved varemærkeregistrering i Danmark er vores pris 6.000 kr. eksklusiv moms, inklusive gebyrer.

 

Designregistrering EU

Ved udarbejdelse af designregistrering i EU er prisen 7.000 kr. eksklusiv moms, inklusive gebyrer.

 

Designregistrering i Danmark

Ved registrering af design i Danmark er vores pris 7.000 kr. eksklusiv moms, inklusive gebyrer.

 

*Der tages forbehold for ændringer, opdateringer eller fejlskrift ved alle vores nævnte priser. Hvis den enkelte opgave ikke kan udføres inden for rammerne af de oplyste priser, oplyses det forud for opgavens påbegyndelse.